Uw bezoek

De Galerij van de Verviétois

Een gour in de Galerij van de Vervietois

Deze galerij werd ontdekt in 1962. Ze staat sedert 1964 open voor bezoekers. Ze bevindt zich op het versteende niveau en biedt een complete waaier van kalkafzettingen waarvan de ene al mooier is dan de andere : stalactieten, stalagmieten, zuilen, kaarsen, stalagmietstromen en -vloeren, gordijnen, 'gours' (een soort heuveltjes) en een indrukwekkende stalagmiet van 5 meter hoogte die Minaret wordt genoemd. 

In de meeste gevallen gaat het om natuurlijke kleuren die ontstaan uit de verschillende materies welke het water tegenkomt op weg bij het doorkruisen van het massief. De witte basistint is afkomstig van de kalk; de andere kleuren komen voort uit de bovengrondse vegetatie. De eerste grondlagen (bijvoorbeeld humus) zijn zeer rijk aan organische stoffen die de natuurlijke kleur geven aan de kalkafzetting in de grot.