Uw bezoek

De Trofee

De Trofee : 7 meter hoog met een omtrek van ongeveer 20 meter

Dit is met ruime voorsprong de belangrijkste afzetting van dit toeristisch bezoek: 7 meter hoog met een omtrek van ongeveer 20 meter. Boven de enorme stalagmiet ziet u draperieën die afglijden van een gewelf van 20 meter hoogte.

Hier daalt de bezoeker af naar de tweede verdieping. Dit is de oude bedding van de rivier die nog verscheidene keren per jaar onder water komt te staan. Dit verklaart de afzetting van sedimenten aan weerskanten van het pad en de modder die de gewelven en wanden bedekt.