Uw bezoek

De uitgang van de grot: het Hol van Han

het Hol van Han

Het is een traditie om bij het buiten varen een kanonschot te lossen.

Vroeger diende het kanonschot om de echos te horen en om de boze geesten te verjagen.

Tot in 2009, eindigde het bezoek met een boottocht op de ondergrondse Lesse. Vandaag is het over een al even indrukwekkende brug dat de bezoeker zijn ondekking van het ondergrondse netwerk van de Grotten van Han beeindigd en het daglicht terugvind.

Sinds het einde van het neolithicum is de mens gefascineerd geweest door het plots verschijnen van de rivier vanonder het verbazingwekkend gewelf. Uit heel Europa kwam men naar hier als naar een bedevaartsoord. Er zijn hier heel wat kostbare voorwerpen gevonden. Zij werden hier vroeger in het water gegooid heel waarschijnlijk als verering van de rivier- of de goden van de Grot.

Deze honderden gevonden voorwerpen zijn in het PrehistoHan tentoongesteld.