Nieuws

De internetsite van het Domein van de Grotten van Han Anysurfer gecertificeerd

18/06/2013

Het is niet nodig om u alle ondernomen inspanningen van het Domein van de Grotten van Han inzake toegang voor personen met beperkte mobiliteit voor te stellen. Deze werden trouwens in 2012 door een Cap 48-prijs beloond. Om deze richting verder te volgen heeft het Domein van de Grotten van Han zijn bloednieuwe Internetsite door “Anysurfer” doen labelen.

Dit betekent dat onze nieuwe Internetsite toegankelijk is voor mensen met een zintuiglijke beperking en dat het surfen geoptimaliseerd wordt zodat de virtuele assistenten op onze site gebruikt kunnen worden.

Met het zicht op het verwerven van deze label, heeft het personeel van het Domein van de Grotten van Han, alsook het webagentschap, deelgenomen aan een cursus waarbij zij het materiaal hebben leren kennen dat ter beschikking staat voor personen met een zintuiglijke beperking, om zo makkelijker op het internet te kunnen surfen. Op deze manier hebben zij het nut kunnen inzien van de verschillende eisen, voorgeschreven door Anysurfer. Na deze cursus heeft er een eerst audit plaatsgevonden. Het doel daarvan was het op de voorgrond plaatsen van de mogelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen met het oog op de labelisering van onze internet site. Op basis van de adviezen van de eerste audit werd er aanpassingen aangebracht, de procedure voor labelisering werd in gang gezet en op 12 juni hebben we de label “Anysurfer” mogen ontvangen.

De label is 2 jaar geldig, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het Domein op zijn lauweren kan rusten. Met het bemachtigen van deze label engageert het Domein zich namelijk om alle updates van de site na te leven.

De vorige internet site van het Domein van de Grotten van Han had dit label ook al verworven, maar met de nieuwe site die online is gegaan in januari werd er een nieuwe procedure gestart met andere vereisten. En meer nog, met deze label behouden we de 5 zonnen die het Generaal Commissariaat van Toerisme toekent aan de Grot van Han en aan het Wildpark.