Nieuws

Een geboorte bij de Europese bizons

19/10/2013

In het Wildreservaat werd een kleine Europese bizon geboren!

Deze bedreigde soort wordt goed opgevolgd en er bestaan heel wat programma’s voor behoud, bescherming en herinvoering in de natuur. Elke bizon wordt geregistreerd in een repertorium dat men ‘studbook’ noemt. Daarom moesten we een naam zoeken die begint met GR, om zijn afkomst vast te leggen.

De kleine bizon
 

Wij vroegen dus aan de fans van onze Facebook-pagina om een voornaam te vinden voor het (vrouwelijke) jong. Het is de naam die aangebracht werd door Laura, die werd weerhouden. De kleine bizon heet nu ‘Grisha’.