Nieuws

Het Wildpark als draaischijf voor het behoud en de herintroductie van bedreigde diersoorten

21/05/2014

Op woensdag 14 mei hebben 2 van onze Europese bizons (die al een jaar bij ons waren) het Wildpark in Han-sur-Lesse verlaten om het herintroductie project in de Roemeense Karpaten te vervoegen.

Na een reis van enkele duizenden kilometers zijn deze bizons in een gewenningsgebied van 15 ha vrijgelaten samen met de andere bizons in het project. Na enkele weken zullen de bizons naar een groter gebied verplaatst worden waar ze moeten leren zelf hun voeding te zoeken, zonder ook maar enige tussenkomst van de mens. Hierna zullen ze deze bizons in de herfst in volledige vrijheid losgelaten worden.

Dit vertrek maakt deel uit van een groot project in heel Europa. Onze bizons waren uiteraard niet de enigen die deze reis maakten. Er zijn 2 vrachtwagens gelijktijdig vertrokken naar Roemenië in het kader van dit project. De 1e vanuit Zweden en de 2e begon zijn reis hier bij ons in Han-sur-Lesse om dan in Duitsland nog enkele soortgenoten die deelnemen aan het project op te laden.

De Europese Bizons

Tot voor kort was de Europese Bizon nog met uitsterven bedreigd. De enige levende exemplaren in 1920 (54 exemplaren waarvan 29 mannetjes en 25 vrouwtjes) waren nog enkel te vinden in zoo’s. Van deze laatste 54 exemplaren waren er nog maar 13 vruchtbare dieren. In 1923 begon de Poolse zoöloog Yan Sztolcman het eerste beschermingsproject voor de Europese Bizon. Momenteel telt de wereldwijde populatie Europese Bizons ongeveer 3000 individuen waarvan maar slechts 1800 in de natuur. We kunnen zelfs zeggen dat de Europese Bizon even bedreigd is als de Zwarte Neushoorn.

Rewilding Europe

Het project met Rewilding Europe was het allereerste voor het Domein van de Grotten van Han en heeft onze samenwerking met de organisatie bekrachtigd.

Rewilding Europe streeft 3 doelen na: het eerste en belangrijkste doel is de bewaring en bescherming van bedreigde diersoorten. Hun 2e doel is de bevordering van communicatie, verspreiden van informatie en de sensibilisatie van het grote publiek. En ten laatste het ondersteunen van de economische ontwikkeling van de betroffen regio’s.

Met andere woorden, Rewilding Europe houdt zich niet enkel bezig met het herinvoeren van diersoorten maar werkt ook aan het opleiden en in plaats zetten van structuren voor verlaten landbouwgebieden. De samenwerking met de plaatselijke gemeenschap maakt evenzeer deel van hun herintroductie project.

Het project

In dit geval worden de bizons heringevoerd in een regio waaruit de landbouw vertrokken is. De aankomst van deze bizons zal voor de bevolking een stimulans vormen en nieuwe banen brengen zoals in de toeristische sector. Het Domein van de Grotten van Han is een partner bij uitstek voor Rewilding Europe. Aangezien wij, in overeenkomst met onze conservatiepolitiek, de kosten voor deze transporten worden ondersteund door het Domein evenals de veterinaire kosten (vaccinaties, stalen en bloedanalyses, omkadering en opvolging van een dierenarts). In tegenstelling tot wat er in andere parken gedaan wordt zijn deze dieren geschonken aan het project en niet verkocht.

Projecten voor de toekomst

Al is deze officiële samenwerking met Rewilding Europe de eerste, ze zal zeker niet de laatste zijn. In tegendeel, deze zomer zullen er 17 bizons uit verschillende Europese parken en bestemd voor herintroductie samengebracht worden in Han-sur-Lesse voor hun vertrek naar hun laatste bestemming: complete vrijheid! Wij zijn dus een belangrijke etappe in het gehele traject van de herinvoering van deze dieren.