Nieuws

Zij danken jullie !!

22/11/2016

Dankzij jullie kostbare giftes hebben dertien paarden van het ras « tarpan de Heck » van ons wildpark een leven in het wild gevonden in Spanje.

Tarpans en Espagne

De dieren evolueren verder in het reservaat van Salgüero de Juarros, in de buurt van Burgos in het noorden van Spanje, tussen oerossen, europese bizons en Przewalski paarden.

De VZW «Paleolítico Vivo» beheerd het spaanse natuurreservaat van meer dan 800 hectare bestaande uit beboste gebieden (vooral Pyreneese eik),  uitgestrekte heide, graslandoppervlaktes en enkele gebieden met naaldbomen

Door zijn inzet, heeft de lokale vereniging aangetoond dat de aanwezigheid van grote wilde grazers kan zorgen voor ecologisch verantwoord beheer van de natuurlijke bossen van Pyrenese eiken dat de regio kenmerkt en heeft bewezen dat de aanwezigheid van deze dieren toeristische activiteiten kan ontwikkelen met kans om duurzame economische middelen te brengen in een gebied dat wordt gekenmerkt door een massale leegloop van het platteland sinds decennia.

 

Met de komst van de 13 Tarpans de Heck van het wildpark van het Domein van de Grotten van Han en 16 andere komende uit Nederland, bezit het reservaat van Salgüero de Juarros momenteel zo’n 70 stuks van dit ras. Wat het Belgisch wildpark betreft, behoudt hij 5 tarpans de Heck (3 mannetjes en 2 vrouwtjes)

 

Wij wensen ze een mooi leven toe en nogmaals bedankt aan alle mensen die een gifte deden !!!

Tarpan ... retour à la vie sauvage

Tarpan