De dieren

De Europese bizon

De Europese bizon

De Europese bizon, verwant met de Amerikaanse, is het grootste zoogdier van het continent. De mannetjes wegen tot ongeveer 900 kg, de vrouwtjes 450 kg. Vroeger was hij enorm verspreid over heel Europa en leefde in groepsverband in beboste gebieden. Nu kunnen we ze nog steeds terugvinden in volle vrijheid in de wouden op de grens tussen Belarus en Polen.

Volledig verdwenen in het wild sinds 1920 werd er met 13 individuen in gevangenschap een reddingsplan opgesteld. Vandaag zijn er terug ongeveer 3000, wat van de bizon nog steeds een zeer bedreigde diersoort maakt. Het Wildpark werkt actief mee aan zijn bescherming.

Als graseter voedt hij zich ook met takken, schors en eikels.

De Europese bizon

Tijdens de bronsttijd leveren de mannetjes vreselijke gevechten om de wijfjes in hun bezit te krijgen. Het bizonwijfje werpt één kalf, na het 9 maanden gedragen te hebben. De bizon heeft een dichte wolachtige dubbele vacht tijdens de winter, waarvan hij zich ontdoet in de lente. Hij draagt uit elkaar staande, korte, sikkelvormige horens.